• HEDEFİMİZ
 • ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK
 • MODERN EĞİTİM
 • ETÜT EĞİTİMİ
 • MAKUL FİYATLAR
 • HEDEFİMİZ

  Model İnsan Yetiştirmek

 • ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

  Meslek Danışmanlığı

 • MODERN EĞİTİM

  Akıllı Tahta ve Tablet ile Eğitim

 • ETÜT EĞİTİMİ

  Etkileşimli Ders ve Etüd

 • MAKUL FİYATLAR

  Herkese Yönelik Eğitim

12.SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

NOT: İlk 15 soru 5’er,son üç soru ise 10 ve 5’er puan olup, imtihan süresi 1 ders saatidir.Şıklı soruların cevaplarını cevap anahtarına, klasik soruların cevaplarını da soruların altına yazınız. Allah muvaffak etsin.                 

SORULAR

1-  Enbiya suresi 42.ayette mealen: “ Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.” denilmektedir. 

Bu ayette Allah’ın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A) Ödüllendirici olduğuna    B) Affedici olduğuna               

C) Adil olduğuna    D) Koruyup gözettiğine        E)Ceza vereceğine

 

2- Hangisi cenaze namazı ile ilgili doğru değildir?

A) Kadınlar  cenaze namazı kılamaz.

B) Cenaze namazı ayakta kılınır

C) İlk tekbirden sonra subhaneke duası okunur

D)Cenaze dualarını bilmeyen  dua niyetiyle Fatiha suresini okuyabilir

E) İkinci tekbirden sonra salli-barik duaları okunur

 

3- İnsanın ölümden korkmasının çeşitli sebepleri vardır. Bu korku ve endişeyi aşmak için dinimizde insanın ne yapması emredilmiştir?

A) Ölümü hatırlamamak için her türlü yola başvurması

B) Kendisini oyun ve  eğlencelerle meşgul etmesi

C) Geleceği aklına getirmeden gününü gün etmesi

D) Ölümü unutmayarak ona hazırlanması

E)Ölümü hatırlatacak şeylerden uzak olması o da onlara öyle davranır

E)İnsanlara yardımcı olur.

4-Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın yeniden dirilişi insan aklına kavratmak için verdiği örneklerden değildir?

A)Allah'ın yerleri ve gökleri  belli bir nizama göre yaratması.

B)Yağmurun etkisiyle çeşitli meyve ve sebzelerin topraktan yeşermesi.

C)Kuru toprağa yağan yağmurdan sonra topraktan çeşitli bitkilerin çıkması.

D)Sonbahardan sonra yok olan bitki örtüsünün ilkbaharda tekrar ortaya çıkması.

E) ilkbaharla kışın kaybolan bazı canlıların yeniden ortaya çıkması

5- Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatına inanmanın faydalarından biri değildir?

A)  İnsan yaptıklarından hesaba çekileceğine inandığı için davranışlarına dikkat eder.

B)İnsan sorumluluk duygusuyla hareket eder.

C) İyi davranışlar sergilemeye çalışır

D)Uğramış olduğu haksızlıklara sabreder.

E) Öc alma duygusuyla hareket eder.

 

6- Ahirete inanmanın dinen hükmü nedir?

A) Farz       B)Sünnet         C)Vacip      D)Sünnet     E)Mubah

 

7- Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez

B)İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir.

C)Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir

D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir.

E) Ahiret inancı insanı yok olma duygusundan kurtarır

 

8-Allah’ın kendisini sürekli  gördüğüne inanan bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapamaz?

A) Tüm davranışlarında bilinçli davranır.            

B) Doğru davranışlar yapmaya istekli olur.

C) Kötü davranışlardan uzak durur.                     

D) Başkaları kendine nasıl davranırsa

 

9-  “Artık demir almak günü gelmişse bu limandan

       Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

       Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol

      Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol”

Mısralarından  aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Her canlının bir sonu vardır  mutlaka.

B) Ölen kişinin sonunun iyi olup olmayacağını tam bilemeyiz

C) Cenaze törenleri genelde matem havasında gerçekleşir.

D) Cenazelerde yaka parçalayıp bağırmalıyız.  E) Ecel vakti değişmez.

 

10- Hangisi insanları ahirete uğurlama törenlerinde yapılan işlerden biri değildir?

A) Yıkama              B) Helva dağıtma     C) Cenaze namazı kılma    

D) Kur’an ve mevlit akutma       E) Defin işlemi

 

11- "Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye kadirdir.” mealindeki Ayette neye vurgu yapılmaktadır?

 A) Tekrar dünyaya dönüş               B) Kıyametin kopuşu               

 C) Ahirette diriliş           D) Asla dirilmemek     E)Ölümün kaçınılmazlığı

 

12- Aşağıdakilerden hangisi tövbenin özelliklerinden değildir?

A) Geçmiş günahlara pişmanlık duymak

B) Haksızlık yaptığı kimsenin hakkını vermek

C) İşlediği günaha dönmemeye karar vermek 

D) Samimi olmak        

E) Kutsal bir mekanda bulunma

 

13-“ Kim zerre kadar hayır yapmış ise onu görür, Kim zerre kadar şer işlemiş ise onu görür. ” anlamındaki ayet Allah’ın hangi sıfatıyla doğrudan ilişkilendirilebilir? 

A)) İlim   B)) Kudret     C)) Semi          D))Tekvin           E)) Adalet            

 

14- ‘’Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık,’’mealindeki ayetten aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

A) Dünya hayatının bir amacı vardır.      B) Oyun ve eğlence kötü şeylerdir.

C) Dünya işleri için ibadet terk edilmemelidir.

D) İnsanlar  dünya hayatını boş işlerde geçirmemelidir.

E) Gökler, yer ve bunların arasındakiler belli bir gaye için yaratılmışlardır.

 

15- İmanın şartından birine inanmazsak(Örneğin ahrete imanı inkar edersek Allah katında imanımız ve Müslümanlığımız ne olur?

A) İmanımız tam olmaz.

B) Allah katında imanımız ve müslümanlığımız gider.

C)Müslümanlığımız devam eder ama zayıflar.

D)İyilikler yapıyorsak, imanımızın eksik olması önemli değildir.  

E) Allaha inanırsak  gerisine inanmaya gerek yoktur

 

16- “Ahiret inancının insana kazandırdıklarını 5 madde halinde yazınız (10 puan)

 

*

* 

*

*

*

17- “En bahtiyar kişi dünya için ahiretini unutmayan, yani; ahiretini dünyaya feda etmeyendir” sözü neyi vurgulamaktadır?(5 puan)

 

18- Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayın.(10 puan)

 

*Tevvab:

*Ahiret: 

*Mahşer:

*Ğaffar:

*Ecel:

SORULAR

1-“ Kim zerre kadar hayır yapmış ise onu görür, Kim zerre kadar şer işlemiş ise onu görür. ” anlamındaki ayet Allah’ın hangi sıfatıyla doğrudan ilişkilendirilebilir? 

A)) İlim   B)) Kudret     C)) Semi          D))Tekvin           E)) Adalet           

2- İmanın şartından birine inanmazsak(Örneğin ahrete imanı inkar edersek Allah katında imanımız ve Müslümanlığımız ne olur?

A) İmanımız tam olmaz.

B) Allah katında imanımız ve müslümanlığımız gider.

C)Müslümanlığımız devam eder ama zayıflar.

D)İyilikler yapıyorsak, imanımızın eksik olması önemli değildir.  

E) Allaha inanırsak  gerisine inanmaya gerek yoktur

3- ‘’Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık,’’mealindeki ayetten aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

A) Dünya hayatının bir amacı vardır.      B) Oyun ve eğlence kötü şeylerdir.

C) Dünya işleri için ibadet terk edilmemelidir.

D) İnsanlar  dünya hayatını boş işlerde geçirmemelidir.

E) Gökler, yer ve bunların arasındakiler belli bir gaye için yaratılmışlardır.

 

4- İnsanın ölümden korkmasının çeşitli sebepleri vardır. Bu korku ve endişeyi aşmak için dinimizde insanın ne yapması emredilmiştir?

A) Ölümü hatırlamamak için her türlü yola başvurması

B) Kendisini oyun ve  eğlencelerle meşgul etmesi

C) Geleceği aklına getirmeden gününü gün etmesi

D) Ölümü unutmayarak ona hazırlanması

E)Ölümü hatırlatacak şeylerden uzak olması

 

4-Aşağıdakilerden hangisi Kuran’ın yeniden dirilişi insan aklına kavratmak için verdiği örneklerden değildir?

A)Allah'ın yerleri ve gökleri  belli bir nizama göre yaratması.

B)Yağmurun etkisiyle çeşitli meyve ve sebzelerin topraktan yeşermesi.

C)Kuru toprağa yağan yağmurdan sonra topraktan çeşitli bitkilerin çıkması.

D)Sonbahardan sonra yok olan bitki örtüsünün ilkbaharda tekrar ortaya çıkması.

E) ilkbaharla kışın kaybolan bazı canlıların yeniden ortaya çıkması

 

5- Allah’ın kendisini sürekli  gördüğüne inanan bir kişi aşağıdaki davranışlardan hangisini yapamaz?

A) Tüm davranışlarında bilinçli davranır.            

B) Doğru davranışlar yapmaya istekli olur.

C) Kötü davranışlardan uzak durur.                     

D) Başkaları kendine nasıl davranırsa

 

6-Aşağıdakilerden hangisi ahiret hayatına inanmanın faydalarından biri değildir?

A)  İnsan yaptıklarından hesaba çekileceğine inandığı için davranışlarına dikkat eder.

B)İnsan sorumluluk duygusuyla hareket eder.

C) İyi davranışlar sergilemeye çalışır

D)Uğramış olduğu haksızlıklara sabreder.

E) Öc alma duygusuyla hareket eder.

 

7- Ahirete inanmanın dinen hükmü nedir?

A) Farz       B)Sünnet         C)Vacip      D)Sünnet     E)Mubah

 

8- Kıyamet ve ahiret hakkında verilen bilgilerden yanlış olan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez

B)İnsanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını ahirette göreceklerdir.

C)Ahiret hayatına sadece Müslümanlar ulaşabileceklerdir

D) Ahiret hayatı kıyametten sonra başlayacak olan ebedi hayat demektir.

E) Ahiret inancı insanı yok olma duygusundan kurtarır

 

9- "Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri dİriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye kadirdir.” mealindeki Ayette neye vurgu yapılmaktadır?

 A) Tekrar dünyaya dönüş               B) Kıyametin kopuşu               

 C) Ahirette diriliş           D) Asla dirilmemek     E)Ölümün kaçınılmazlığı 

 

10-  “Artık demir almak günü gelmişse bu limandan

       Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

       Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol

      Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol”

Mısralarından  aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Her canlının bir sonu vardır  mutlaka.

B) Ölen kişinin sonunun iyi olup olmayacağını tam bilemeyiz

C) Cenaze törenleri genelde matem havasında gerçekleşir.

D) Cenazelerde yaka parçalayıp bağırmalıyız. 

E) Ecel vakti değişmez.

 

11- Hangisi insanları ahirete uğurlama törenlerinde yapılan işlerden biri değildir?

A) Yıkama              B) Helva dağıtma     C) Cenaze namazı kılma    

D) Kur’an ve mevlit okutma       E) Defin işlemi

 

12- Aşağıdakilerden hangisi tövbenin özelliklerinden değildir?

A) Geçmiş günahlara pişmanlık duymak

B) Haksızlık yaptığı kimsenin hakkını vermek

C) İşlediği günaha dönmemeye karar vermek 

D) Samimi olmak        

E) Kutsal bir mekanda bulunma

 

13-  Enbiya suresi 42.ayette mealen: “ Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek.” denilmektedir.

Bu ayette Allah’ın hangi özelliğine vurgu yapılmaktadır?

A) Ödüllendirici olduğuna    B) Affedici olduğuna               

C) Adil olduğuna    D) Koruyup gözettiğine        E)Ceza vereceğine

 

14- ‘’Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık,’’mealindeki ayetten aşağıdaki düşüncelerden hangisi çıkarılamaz?

A) Dünya hayatının bir amacı vardır.      B) Oyun ve eğlence kötü şeylerdir.

C) Dünya işleri için ibadet terk edilmemelidir.

D) İnsanlar  dünya hayatını boş işlerde geçirmemelidir.

E) Gökler, yer ve bunların arasındakiler belli bir gaye için yaratılmışlardır.

 

 

15- Hangisi cenaze namazı ile ilgili doğru değildir?

A) Kadınlar  cenaze namazı kılamaz.

B) Cenaze namazı ayakta kılınır

C) İlk tekbirden sonra subhaneke duası okunur

D)Cenaze dualarını bilmeyen  dua niyetiyle Fatiha suresini okuyabilir

E) İkinci tekbirden sonra salli-barik duaları okunur

 

16- “En bahtiyar kişi dünya için ahiretini unutmayan, yani; ahiretini dünyaya feda etmeyendir” sözü neyi vurgulamaktadır?(5 puan)

 

16- “Ahiret inancının insana kazandırdıklarını 5 madde halinde yazınız (10 puan)


18- Aşağıdaki kavramları kısaca açıklayın.(10 puan)

 

*Tevvab: 

*Ahiret:

*Mahşer:

*Ğaffar:

 

*Ecel:
Diğer Duyuru & Haberler